YellowTree Advisors kan hjälpa dig både med försäljning och förvarv av portföljer av onoterade aktier samt av aktier i enskilda onoterade bolag. Se direkt under rätt flik ovan för mer information.