YellowTree Advisors har tillgång till ett stort nätverk av svenska, nordiska och internationella parter som kan vara relevanta för att utveckla dina bolag. Närmare relevanta exempel kan fås i samtal kring din specifika situation.