YellowTree Advisors – hjälper grundaren att sälja sina aktier i ett onoterat företag

Många personer har varit med och grundat spännande bolag. Bolaget har sedan växt och ser idag ut att ha en spännande framtid för sig. Det är dock dags att få betalt för sina aktier (eller några av sina aktier), även om man kanske får lite mindre för aktierna än om man väntar tills den stora bolagsförsäljningen. De övriga aktieägarna vill inte sälja än för de har mer tid på sig att invänta den framtida framgången i bolaget. Detta kallas ofta för en ”single secondary direct”.

YellowTree hjälper dig gärna med att finna en ny ägare till dina aktier i bolaget. Vi har hanterat många situationer där ägaren haft mer bråttom att få betalt för sina bolag än vad företagen varit beredda på. Alla lösningar är olika och specialanpassade men gemensamt är att de ger ägaren likviditet för sina innehav tidigare än andra alternativ.