YellowTree Advisors – hur göra framöver?

Många ägare och förvaltare hamnar då och då i ett strategiskt vacuum, osäker på hur man skall göra med sina investeringar i onoterade aktier framöver. Då kan det vara till hjälp att få en utomståendes syn på bolagen och deras framtid.

YellowTree har gjort ett antal strategiska, kommersiella och finansiella genomlysningar av bolag och kan snabbt och effektivt hjälpa dig att komma vidare med din portfölj av bolag.

YellowTree har även mångårig erfarenhet av förvaltning av onoterade aktieportföljer. Vi hjälper gärna dig med din förvaltning.